Studeni – mjesec svijesti o muškim bolestima

Tumori testisa

Tumori testisa su rijetki tumori koji čine 1% svih zloćudnih tumora u muškaraca, ali su u dobi od 15. do 34. godine najčešći solidni tumori. Najčešće se pojavljuju u mlađim dobnim skupinama.

Najpoznatiji čimbenici rizika za nastanak tumora testisa su tzv. kriptorhizam (nespušteni testis), rak testisa u obitelji, prethodna povijest bolesti o preboljelom tumoru zametnih stanica, genetski poremećaji, trauma testisa i sl.

Simptomi i dijagnoza raka testisa

Simptomi koji mogu upućivati na rak testisa su postupno ili naglo povećani ili smanjeni testisi, njihovo otvrdnuće, osjećaj težine, bol u leđima i oticanje nogu.

Najčešći simptomi koji mogu upućivati na rak testisa su postupno ili naglo povećani ili smanjeni testisi, njihovo otvrdnuće, osjećaj težine, bol u leđima i oticanje nogu. Rijetko se mogu pojaviti simptomi upale te klinička slika akutnog zbivanja u trbuhu zbog krvarenja u testis ili torzije testisa. Znaci proširene bolesti su nedostatak i kratkoća daha, krvavi iskašljaj, te rijetko glavobolje i bolovi u kostima.

Dijagnoza raka testisa se postavlja nakon fizikalnog pregleda, UZV testisa i određivanja vrijednosti tumorskih biljega β-HCG, alfa feto proteina- AFP i laktat dehidrogenaze – LDH u krvi. Palpacija testisa je prije bilo kakvog pregleda testisa naravno nužna, ali nije tako točna kao prethodno navedene metode pregleda, jer palpacijom ukoliko ne opipamo nikakav čvor ili promjenu strukture testisa nismo u potpunosti sigurni da nema tumora testisa.

Stadiji bolesti kod raka testisa

I stadij: tumor ograničen na oboljeli testis
II stadij: proširenost bolesti u tzv. retroperitonealne limfne čvorove (čvorovi u stražnjem dijelu trbušne šupljine)
III stadij: proširenost bolesti u udaljene organe i limfne čvorove izvan trbušne šupljine

Patohistološki, 95% svih tumora testisa potječe iz zametnih stanica, a oni se dijele na čiste seminome (40% bolesnika) i neseminome (embrionalni tumori testisa, tumori žumanjčane vreće, koriokarcinomi i teratomi testisa). Načelno možemo reći da seminomi imaju nešto bolju prognozu.

Seminomski tumori testisa uglavnom metastaziraju limfogeno, a povrat bolesti je najčešći u prve dvije godine nakon orhidektomije. Neseminomski tumori testisa se vrlo često šire krvlju,  medijan povrata bolesti kod neseminomskih tumora testisa je kratak i iznosi oko 4 mjeseca, a 95% recidiva se javi unutar dvije godine.

Ukoliko ne postoji dokaz primarnog tumora u testisu može se postaviti dijagnoza ekstratestikularnog tumora zametnih stanica (u oko 5-8% bolesnika). Najčešće lokalizacije takvih tumora su u sredoprsju, limfnim čvorovima stražnjeg dijela trbušne šupljine ili pinealnoj žlijezdi.

Liječenje tumora testisa

Zahvaljujući učinkovitim metodama liječenja rak testisa je izlječiv u 95% svih bolesnika.

Zahvaljujući učinkovitim metodama kirurškog i onkološkog liječenja rak testisa je izlječiv u 95% svih bolesnika s ovom dijagnozom, te u 80% bolesnika s metastatskom bolešću.