bolovi u ramenu

BOLNO RAME

BOLNO RAME

Bolovi u području ramena i ograničeni pokreti karakteristični su znaci tzv. „bolnog ramena“. U liječničkim krugovima pod bolnim se ramenom podrazumjeva periartritis humeroscapularis (PHS), ova dijagnoza učestala je pojava u svakodnevnoj praksi te je upotrebljavaju gotovo svi, od liječnika opće prakse do specijalista fizijatara i ortopeda. Nakon postavljene dijagnoze PHS, pacijenti podvrgavaju različitim procedurama fizikalne terapije uz česte injekcije u različite dijelove ramena.

bolno rame
bolno rame

Najčešća oštećenja i bolesti ramena koja se podrazumijevaju pod nazivom bolno rame ili PHS:

1. Rupture rotatorne manšete
2. Kalcificirajući tendinis
3. Smrznuto rame
4. Degenerativne promjene ramena- osteoartrtis ramena

1 Ruptura rotatorne mansete

Najčešći uzrok ruptura tetiva rotatorne manšete je trošenje odnosno degeneracija tetiva rotatorne manšete, a tek sekundarno subakromijalni sindrom sraza. Pacijenti s rupturom rotatorne manšete uglavnom osobe starije od 40 godina, te mlađe osobe, prvenstveno sportaši. Simptomi koji se pojavljuju su bol u ramenu te slabost pri podizanju ruke.

2 Kalcificirajući tendinitis

ili kalcificirajuća tendinopatija (vapno u ramenu) čest je poremećaj nepoznate etiologije koji se očituje nakupljanjem depozita kalcija u tetivama rotatorne manšete uz spontanu resorpciju kalcifikata i posljedično cijeljenje tetiva. Za vrijeme odlaganja kalcija pacijent je uglavnom bez većih tegoba.

No, za vrijeme resorpcije kalcifikata rame je izrazito bolno zbog nastale vaskularne proliferacije te porasta intratetivnog tlaka. Tada je indicirana lavaza kalcifikata pod kontrolom ultrazvuka u lokalnoj anesteziji koju mozete obaviti u Poliklinici Lokrum.

.Za vrijeme formativne faze pacijent osjeća više nelagodu nego bol.

3. Smrznuto rame

Smrznuto rame (engl. “frozen shoulder”) je sindrom kojem najbolje odgovara naziv PHS. Radi se o sindromu nepoznate etiologije koji je karakteriziran boli i ograničenim pokretima u ramenu u svim smjerovima. Uzrok smrznutom ramenu mogu biti i druge bolesti uključujući i tumore. Najčešće se susreće kod pacijenata u dobi od 40 do 60 godina. Češće se susreće kod pacijenata s dijabetesom.

Sindrom smrznutog ramena razvija se kroz 4 faze:
Faza 1. Obično traje 3-4 mjeseca. Pacijentii se žale na bol u ramenu. Bol ograničava pokrete u ramenu. Početak bolesti pacijenti obično vežu za manju ozljedu ruke
Faza 2. Ova faza poznata pod nazivom “faza smrzavanja”, traje od 4 do 6 mjeseci. Ova faza karakterizirana je jakim bolovima i smanjivanju svih pokreta u ramenu. Gubitak pokreta je posljedica skraćivanja i zadebljanja zglobne čahure.
Faza 3. Faza tri je zapravo smrznuto rame. Traje od 3 do 6 mjeseci. Aktivni i pasivni pokreti ograničeni su u svim smjerovima. Bol je manja, javlja se kod naglih pokreta rukom.
Faza 4. Ova faza je faza oporavka koja traje 6-9 mjeseci. Pokreti u ramenu postupno se vraćaju, a bol nestaje.
Promjene su reverzibilne i u većini slučajeva oporavak nastupa unutar 2 godine. Primarno ukrućeno rame klinički je jasan entitet s predvidljivom prognozom u većine pacijenata. U kliničkoj slici aktivni i pasivni pokreti jednako su ograničeni u svim smjerovima. U početnoj fazi zbog boli bolesnik drži ruku u unutarnjoj rotaciji, u zaštitnom položaju te izbjegava upotrebu lakta i šake.

Cilj liječenja je smanjiti bol te spriječiti daljnu ukrućenost ramena.

4. Osteoartrtis akromioklavikularnog i humeroskapularnog zgloba

Osteoartrtis akromioklavikularnog (AC) zgloba nastaje najčešće kao posljedica ozljeda i nestabilnosti AC zgloba. Bol se javlja pri podizanju ruke iznad 120 stupnjeva te kod izvođenja nagle horizontalne adukcije (horizontalnog primicanja ruke) kao i pri izvođenju unutarnje rotacije ruke iza leđa. Radiološki postoji suženje zglobne pukotine uz rubne koštane izdanke. Bolesnicima se preporučuje da izbjegavaju rad rukom iznad glave uz uzimanje protuupalnih nesteroidnih lijekova. Radi smanjenja boli daje se injekcija steroida u zglobnu šupljinu.

Osteoartrtis ramenog zgloba je, okarakterizirana suženjem zglobne pukotine, sklerozacijom subhondralne kosti (degenerativnom promjenom kosti ispod hrskavice) i koštanim izdancima. Pacijenti se žale na stalne bolove uz smanjenu pokretljivost ruke. Koštani izdanak (osteofit) javlja se tipično na donjem dijelu glave nadlaktične kosti. Konzervativni način liječenja uključuje primjenu protuupalnih nesteroidnih lijekova, smanjenje fizičke aktivnosti te fizikalnu terapiju. U uznapredovalim slučajevima indicirana je ugradnja proteze ramena.