FIZIKALNA MEDICINA I TERAPIJA
 
Specijalistički pregled fizijatra 300,00 kn
Fizijatrijska akupunktura za liječenje boli 200,00 kn
Edukacija McKenzie vježbe 40 min 150,00 kn
Intraartikularna blokada 350,00 kn
Elektroterapija 10 min 30,00 kn
Elektroterapija 20 min 50,00 kn
Magnetoterapija 30 min 50,00 kn
Terapija UZV 10 min 50,00 kn
Terapija laserom 10 min 60,00 kn
Masaža u sklopu fizikalne terapije:  
Parcijalna (dio tijela) 30 min 100,00 kn
Parcijalna (dio tijela) 45 min 150,00 kn
Kompletna masaža (cijelo tijelo) 60 min 200,00 kn
Kineziterapija 45 min 150,00 kn