FIZIKALNA MEDICINA I TERAPIJA
 
Specijalistički pregled fizijatra300,00 kn
Fizijatrijska akupunktura za liječenje boli200,00 kn
Edukacija McKenzie vježbe 40 min150,00 kn
Intraartikularna blokada350,00 kn
Elektroterapija 10 min30,00 kn
Elektroterapija 20 min50,00 kn
Magnetoterapija 30 min50,00 kn
Terapija UZV 10 min50,00 kn
Terapija laserom 10 min60,00 kn
Masaža u sklopu fizikalne terapije: 
Parcijalna (dio tijela) 30 min100,00 kn
Parcijalna (dio tijela) 45 min150,00 kn
Kompletna masaža (cijelo tijelo) 60 min200,00 kn
Kineziterapija 45 min150,00 kn